İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?

truck

Konut kredisi ile satın alınan gayrimenkullere banka tarafından ipotek konulmaktadır. Banka, borcun tamamı ödenmeden ipoteği kaldırmamaktadır. Peki, ipotekli ev nasıl satın alınır?

İpotekli bir ev alınırken farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan en bilineni, bankaya olan borcun tamamının tek seferde ödenmesi ve ipoteğin kaldırılmasıdır. Ancak tek yol bu değildir. İpotekli ev nasıl satın alınır sorunu sorulurken birden fazla yöntemin bulunduğu bilinmelidir. İpotekli konutu satın alırken kimi zaman banka devre dışı bırakılmaktadır. Bunun için alıcı ve satıcı aralarında anlaşmakta, para ödemesinin yapılmasının ardından tapu müdürlüğünde alım ve satım işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu satıştan haberdar olmaması gereklidir. Bunun için alıcı ve satıcı tapuda devir işlemi yapmamakta, kendi aralarında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmektedir.

İpotekli ev nasıl satın alınır denilirken uygulanan bir başka yöntem de alıcı ve satıcının konut kredisi veren bankaya başvurarak yapılmak istenenin anlatılmasıdır. Banka, mevcut krediyi kapatarak yeni bir konut kredisi açabilmektedir. Sonrasında da tapu alım ve satım işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde faiz oranı değişebilmekte, ayrıca kredi erken ödendiği için erken ödeme cezası uygulanabilmektedir.

Tapu müdürlüğünün ipotek kaldırılmadan gayrimenkulü satıcı adına tescil etmesi mümkün değildir. Bu nedenle ipotek kabul ediliyorsa, alacaklı olan bankadan borcun miktarı, faizi ve bütün masrafları öğrendikten sonra gayrimenkul satın alınmalıdır. Burada alacaklı olan banka dışında bir başka finans kurumu da olabilmektedir.

İpotekli ev nasıl satın alınır sorusuna, kesinlikle ipotek kaldırılarak satın alınır denilmektedir. Bu arada Tapusu bulunmayan, bitmemiş bin konut projesinden gayrimenkul satın alınmak isteniyorsa bu durumda eski satış vaadi sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması, yeni bir satış vaadi sözleşmesi imzalanması gereklidir.

Konut kredisi bitmeden bankanın ipoteği kaldırması söz konusu değildir. Bu ipotek, kredinin teminatı konumundadır ve tamamı ödenene kadar krediyi güvence altına almaktadır. Kredinin ödenememesi durumunda banka, ipotek karşılığında gerekli işlemleri yapmaktadır. Ancak kredi ödemesi tamamlanmadan ipotekli konutun satılması da söz konusudur. Bu satış  işleminde herhangi bir yasadışı durum söz konusu olmamaktadır. Peki, ipotekli ev nasıl satın alınır? İpotekli ev kolaylıkla satılır mı? Bunun için alıcının bankanın koyduğu ipoteği kabul etmesi gereklidir. Alıcı ipoteğin miktarını tam olarak öğrenmelidir. Bunun için kredi veren kuruluşla irtibata geçilmeli, ipotekli konutun satın alınacağı belirtilmelidir. Bu durumda kredi veren kuruluş, eğer satıcının ipotekli evin peşin olarak alabilecek kadar birikmiş parası yoksa, yeni bir konut kredisi vererek mevcut krediyi kapatmaktadır. Böylece satıcı kredi borcundan kurtulmakta, alıcı da evin sahibi olabilmektedir. Ancak bu durumda da kredi borcunun tamamı ödenene kadar konut üzerine ipotek konulmaktadır.

İpotekli ev satın alırken evin üzerine ipotek koyan kuruluşla görüşmek de ipoteğin miktarının tam olarak ne kadar olduğunun öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, ipotekli ev nasıl satın alınır sorusu sorulduğunda, kredi veren kuruluşla görüşerek de alınabilir denilmektedir. 

"İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?" Yorumlar

"İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?" Benzer Haberler


İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?

İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?

Konut kredisi ile satın alınan gayrimenkullere banka tarafından ipotek konulmaktadır. Banka, borcun tamamı ödenmeden ipoteği kaldırmamaktadır. Peki, ipotekli ev nasıl satın alınır?. İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?

İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?

İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?

Pek çok vatandaş ev satın alırken ipotekli evin nasıl alınabildiği sorusu ile mücadele ediyor. İpotek kaldırılmadan tapu devir işlemi nasıl gerçekleşir sorusu pek çok kişiyi mustarip etmektedir. Peki, ipotekli ev nasıl alınır? Bu sorunun cevabı ayrıntıları ile birlikte haberimizde…

İpotekli Ev Satılır Mı?

İpotekli Ev Satılır Mı?

İpotekli Ev Nasıl Satın Alınır?. İpotekli evin satılıp satılamayacağı ya da satın alınıp alınamayacağı ile sorulan sıklıkla sorulmaktadır. Ancak ipotekli ev satılır mı sorusu sorulmadan önce ipoteğin ne olduğunun bilinmesi gereklidir.