İcradan Ev Alırken Konut Kredisi Kullanılabilir Mi?

İcradan Ev Alırken Konut Kredisi Kullanılabilir Mi?

Bazı durumlarda konutlar icradan satılık olabiliyor ve bu konutlar da elbette satın alınabiliyor. Su konutların ödemesi herkes için peşin olarak yapılamıyor. Peki, icradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi?

İcradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi sorusu merak edilen konuların arasında gelmektedir. Satış işleminin gerçekleştirilmesinin ardından ihaleyi kazanan kişin konut kedisi başvurusu yapabilmektedir ancak önemli olan bankaların bu başvuruyu kabul edip etmediğidir.

Bankalar icradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi sorusuna genellikle olumuz cevap vermektedir. Bunun nedeni, öncelikle kredinin normal bir konuta uygulanan konut kredisi kullandırım şartlarına uymamasıdır. Ayrıca satış işleminin gerçekleşmesinden sonra bile satış işleminin dava konusu olma riski bulunmaktadır. Dolayısıyla bankalar, icra yoluyla satılan gayrimenkule konut kredisi verme konusunda isteksiz davranmaktadır.

İcra sürecinin işleyiş durumuna bakıldığında icradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi sorusuna cevap verilirken, bankaların konut kredisi prosedürlerine göz atmak gereklidir. Bir gayrimenkul için konut kredisi başvurusu yapıldığında tapudaki satış ve ipotek işlemleri aynı anda yapılmaktadır. Kredi, bu işlemlerin yapılmasının ardından verilmektedir. İcradan satışlar ise bankaların bu uygulamasına tamamen terstir. İcra ihalesinde bir gayrimenkulü alan kişi, öncelikle teminat olarak değerleme bedelinin belli bir oranını yatırmaktadır. Bu oran da bedelin yüzde 20’sidir. Bu meblağın ödenmesinin ardından 7 gün içinde itirazın olmaması durumunda, 10 gün içinde paranın tamamının ödenmesi gereklidir. Paranın tamamının ödenmesinin ardından tapu işlemleri gerçekleştirilmektedir ki bu, bankaların konut kredisi kriterlerine tamamen ters bir uygulamadır. Bu nedenle icradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi sorusuna olumlu cevabın verilmesi söz konusu olamamaktadır.

Konut kredisi kullandırılırken bankalar, satın alınacak gayrimenkul üzenine borç bitene kadar ipotek koymaktadır. Bankanın, parayı tapuya satılamaz şerhi ve ipotek koymadan vermesi söz konusu değildir. Bu durumda bankacılık sistemi üzerinden konut kredisi kullanılarak icradan satılan bir gayrimenkulün satın alınabilmesi mümkün olmamaktadır.

Satılamaz şerhi ile ipotek konulması, kredi kullanan kişinin bankaya olan borcunu ödeyememesi durumunda, gayrimenkul krediyi veren banka tarafından satışa çıkarılmakta ve bu şekilde borç ödenmektedir. Bu tip satışlar da icradan satış ya da yediemin satışı olarak bilinmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında icradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi sorusu sorulurken verilen cevap olumsuz olmaktadır. Çünkü bankalar tapuya ipotek koymadan parayı mülk sahibine ödememektedir. Bu nedenle de gerek teminatı gerekse satış bedelinin tamamını ihaleyi yapan kuruma ödemeleri mümkün değildir.

Bütün bu şartlar göz önüne alındığında icradan ev alırken konut kredisi kullanılabilir mi sorusuna ne yazık ki “hayır” cevabı verilmektedir. Bu gibi bir durumla karşı karşıya kalındığında 10 günlük “borç” bulunması gereklidir. Bir başka yöntem de kredi puanı yüksek olan yakın bir kişiye bankadan tüketici kredisi çekilmesidir. Kredilerin 15 gün içinde iptal edilmesi mümkündür. Bu durumda satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından konut kredisi çekilebilmekte, sonrasında tüketici kredisi iptal edilerek tutar bankaya ödenebilmektedir.

Etiketler : Emlak Rehberi