Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi’nin imar planı askıya çıktı

truck

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında kalan bölümün imar planı askıya çıkarıldı.

Gaziosmanpaşa ilçesi, Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında Kalan 7.17'ha.lık Kısma Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin askı tutanağı ile ilgili açıklama yapıldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 

Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında kalan 7.17'ha.lık kısma ait hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Kanunun 6.Maddesi ve 644 sayılı KHK uyarınca Bakanlığımızca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 18/08/2016-16/09/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi

"Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi’nin imar planı askıya çıktı" Yorumlar

"Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi’nin imar planı askıya çıktı" Benzer Haberler