Emlak Beyanı Nasıl Verilir?

Gayrimenkul sahibi olanlar, emlak beyanı vermelidir. Peki, emlak beyanı nasıl verilir? Öncelikli olarak bilinmesi gereken kural, emlak beyanının ilgili belediyenin Emlak Servisi’ne verilmesidir.

Gayrimenkul sahibi olanlar, emlak beyanı vermelidir. Peki, emlak beyanı nasıl verilir? Öncelikli olarak bilinmesi gereken kural, emlak beyanının ilgili belediyenin Emlak Servisi’ne verilmesidir. Emlak Vergisi, tapu kütüğünün adına tescilli bir ya da birden fazla emlakin devlet ya da devlet kurumlarına her yıl belirlenen tutarın yatırılmasıdır.

Emlak vergileri, bina, arsa ve arazi olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Binalar; ikamet edilen müstakil evler, villalar, apartmanlar, apartman dairelerin yanı sıra fabrikalar, dükkânlar, hanlar, otel, motel gibi işlerledir. Arsalar; imar planı ile değişikliğe uğrayark gerekli parçalara ayrılmış, üzerine yapı yapılabilen alanlardır. Araziler ise imar planları dışında ekilip biçilebilen alanlardır. Bu alanlarla ilgili emlak beyanı nasıl verilir diye öğrenmek gereklidir.

Araziler de kendi alanlarında kıraç, taban ve sulak olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Emlak beyanı döneminde komisyon, arazileri özelliklerine, bulundukları mıntıka ve mevkiine göre metrekare beyan değerini tespit etmektedir. Beyan hesaplamaları bu değerlere göre yapılmaktadır. Tarım arazileri bulundukları bölge ve mevkiine göre kısıtlamaya tabi olabilmektedir. Bu gibi yerler vergiden muaf olmaktadır.

Köylerdeki bina, arsa ve araziler köy beyan defterine kaydedilmektedir ve vergiden muaftır.

Müstakil binalarda kaç adet ve akçe kat var ise her biri beyannamenin sütunlarına ayrı ayrı yazılmalıdır. Tek şeklinde yazmak hatadır.

Emlak beyanı nasıl verilir diye sorulduğunda beyanlarda gerekli olan evrak ve bilgileri de bilmek gereklidir. Tapu ya da tapularda nüfus bilgileri, arsa ve arazinin metrekare birim değerleri, inşaatın birim metrekare maliyeti, binanın dıştan dışa yüz ölçümü, bina arsa alanı ve dairenin arsa payında dolayı metrekaresi, inşaatın türü, sınıfı, binanın yaşı, kalorifer ya da asansör olup olmadığı, hisseli ya da tam oluşu gibi bilgiler yer almalıdır. Gerekli bilgiler ve evrakın tamamlanmasının ardından emlak beyanı doldurulmaktadır.

Peki, yeni emlakta emlak beyanı nasıl verilir? Emlak yeni alınıyorsa tapunun fotokopisinin de eklenmesi gereklidir. İlgili belediye sınırları içinde daha örce emlak olması durumunda bir sicil numarası verilmektedir. Bu sicil numarası, yeni verilecek beyanın ilgili kısmına yazılmalıdır. Bu belediyede emlak sahibi olunmadıysa yeni bir sicil numarası verilmektedir. Beyannameden mutlaka bir adet arkalı önlü fotokopi alınmalıdır.

Emlak beyanı nasıl verilir sorusunun cevabı aranırken, arsa, arazi ve binaların aynı emlak beyanına yazılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Çünkü nitelik ve cinslere göre beyanlar ayrı olmaktadır. Emlak beyanını ait olan mali yıl içerisinde son üç ayına isabet eden zamanda verilmesi gereklidir. Aksi takdirde cezalı duruma düşülmektedir.

Köylerden satın alınan emlakın köy muhtarı aracılığı ile köy beyan defterine kaydettirilmesi gereklidir. Ekip biçilen yerler emlak vergisinden muaftır.

Miras yoluyla edinmelerde emlak beyanı nasıl verilir? Emlak beyanı doldurulduktan sonra iki adet fotokopi çekilmelidir. Bunlardan bir emlak sahibinde kalmalıdır. Diğerinin de “aslı gibidir” diyerek belediyeden onaylatılması gereklidir. Bu beyanı verirken tapu fotokopileri, veraset ilamı, varislerin isim listesi de verilmelidir. 

Etiketler : Emlak Rehberi