Ekspertiz Ücreti Nedir?

Gayrimenkul sahibi olmak için konut kredisi kullanıldığında, bankalar ekspertiz raporu istemektedir. Ekspertiz ücreti , bankaların talep ettiği konut kredisi masrafı olarak cevaplandırılmaktadır.

Gayrimenkul sahibi olmak için konut kredisi kullanıldığında, bankalar ekspertiz raporu istemektedir. Ekspertiz ücreti , bankaların talep ettiği konut kredisi masrafı olarak cevaplandırılmaktadır.

Aslında ekspertiz raporu, kullandırılacak olan kredi limitinin belirlenebilmesi için evin değerinin uzman kişiler tarafından belirlenerek bir rapor halinde sunulmasıdır. Konut kredisi kullanılırken de bu rapor mutlaka hazırlanmakta ve ilgili bankaya sunulmaktadır. Ekspertiz ücretini de konut kredisi kullanacak kişi tarafından ödenmektedir.

Ekspertiz ücreti için kadar ödenir denildiğinde, bankalara göre farklılıklar gösterdiği rahatlıkla söylenebilmektedir. Ancak ortalama olarak ekspertiz ücreti olarak 250 lira istenmektedir. Bunun yanı sıra çok yüksek bedel isteyen bankaların bulunduğu da bilinmelidir. Böyle bir durumda konut kredisi kullanırken bu ücreti zorunlu olarak ödeyen kişiler, konut kredisi kullanımının ardından ekspertiz ücretinin iadesinin yapılması için ilgili bankaya dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Bankadan herhangi bir cevap gelmemesi durumunda tüketici hakları hakem heyetlerine başvurulmalıdır. Bu heyetler, her ilçede kaymakamlık binalarında bulunmaktadır. Tüketici hakem heyetleri, fazla alınan ekspertiz ücretinin iadesine karar vermektedir. Her ne kadar bankalar verilen bu karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etse de fazla alınan ücret iade edilmektedir.

Ekspertiz raporu gayrimenkulün yeniden değerlendirilmesinde, teminatların değer tespitlerinde, birleşmelerde. Borçların yeniden yapılandırılması işlemlerinde, alacakların azaltılmasında, gayrimenkul yatırım ortaklığının varlık hareketlerinde alınmalıdır. Bütün bu işlemler için ekspertiz ücreti ödenmektedir.

Ekspertiz değer belirleme işleminde satın alınması planlanan gayrimenkulün konumu ve yaşı gibi detayları göz önünde bulundurmaktadır. Konut ekspertiz raporu alındıktan sonra bankalar, satın alınacak olan gayrimenkul için konut kredisi vermektedir. Bu aşamada ekspertiz ücreti ödenmektedir. Ekspertiz raporu da değerleme uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ekspertiz raporu hazırlanırken gayrimenkulün metrekaresi, inşaat maliyeti gibi hususlar da dikkate alınmaktadır. Bunun ardından şerh, ipotek ve irtifak hakları gibi durumların olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu araştırmalar tapu daireleri tarafından yapılmaktadır.

Ekspertiz ücreti, gayrimenkulün rayiç bedel üzerinden hesaplanan tutarıdır. Değerleme uzmanları tarafından hazırlanan ekspertiz raporu, ilgili bankaya teslim edilmektedir. Banka da bu rapora göre istenen ev için verilecek olan krediye karar vermektedir.

Ekspertiz ücreti, kredi kullanan tarafından nakit olarak uzmanlara verilmemektedir. Ancak kişisel olarak Ekspertiz raporu da istenebilmektedir. Bu durumda ücret nakdi olarak verilmektedir. Ancak özellikle bankalar bu yönteme başvurmaktadır. Nedeni de gayrimenkulün değeri ile istenen konut kredisinin miktarının uyumlu olup olmadığının tespitidir. Her konut kredisi talebi için ayrı ayrı ekspertiz ücreti talep edilmektedir. Ekspertiz işlemi, kredinin onaylandığı tarihte ya da ertesi gün yapılmaktadır. Eksper gayrimenkule gelerek gerekli olan incelemeleri yapmaktadır. Yapılan incelemelere göre hazırlanan rapor da bekletilmeden bankaya sunulmaktadır. Banka eksperin gayrimenkul için belirlediği değerin yüzde 75i oranında konut kredisi kullandırmaktadır. Bu aşamada kredi başvurusu kısa süre içinde sonuçlanmaktadır. Ancak sürecin işlem yoğunluğuna göre değişkenlik gösterdiği bilinmelidir. 

Etiketler : Emlak Rehberi