Bina tamamlama sigortası nedir?

truck

İnşaat firmaları Belediye' den ruhsatı almadan önce topraktan herhangi bir sigorta şirketinden bina tamamlama sigortasını yaptırmak zorundadır. Bina tamamlama sigortası olmayan pojede daire satışı yapılamaz.

Maketten konut satışı diye adlandırılan satış şekli herkesin bildiği topraktan satıştır.

İnşaat firmalarının hayata geçirmek istedikleri projelerin birebir ölçülerle yapılan maketlerini tüketiciye sunmasıyla satış işlemi gerçekleşmektedir.

Bir çok firmanın maket satışı sonrası şirketlerin iflas etmesi neticesinde projeden ev alanlar mağdur olmuştur.

11 Mart 2015 tarihi itibariyleHazine Müsteşarlığı  maketten konut satışlarında tüketicinin zarar görmemesi adına sigorta kapsamında olmasını zorunlu tutmuştur.  

İnşaat firmaları Belediye' den ruhsatı almadan önce topraktan herhangi bir sigorta şirketinden bina tamamlama sigortasını yaptırmak zorundadır. Bina tamamlama sigortası olmayan pojede daire satışı yapılamaz.  

Maketten konut satışları yapılıyorsa ve apartmanda daire sayısı 30 ve 30 dan fazla ise Bina tamamlama sigortası yaptırılmak zorundadır. Bina tamamlama sigortası müteaahide ait olup ücretini herhangi bir daire sahibine yükleyemez.

Bina tamamlama sigortası primi şirketten şirkete, projenin tamamlanma süresinin uzunluğu kısalığına, daire sayısına ve proje bedeline göre değişmektedir.

Sigorta şirketleri güvence altına aldığı inşaat firmasının iflas etmesi, müteahhidin kaçması ve ya ölmesi durumunda daire sahiplerinin tüm zararlarını karşılamaktadır.

Sigorta şirketi, inşaat firmasının oluşabilecek zararlarına karşı belli bedel limitleri sunar. Proje bitmeden satışlar yapılınca da her bir daire sahibi için üst konut bedeli üzerinden teminat senedi düzenlerler.

Bina tamamlama sigortası (inşaat all risk sigortası) inşaat firmasının belirtilen sürenin üzerinden 12 ay geçmesine rağmen konutları teslim etmemesi üzerine zararları karşılamaktadır. Sigorta şirketi topraktan ev alanların son güne kadar ödediği taksitleri yasal faizi ile birlikte alıcılara ödemektedir.

Sigorta şirketleri riskli gördükleri inşaat şirketlerinin geçmiş hareketleri ve mali durumlarını inceleyerek teminat altına alıp almayacaklarının kararını vermektedirler. Riskli gördükleri şirketlerin sigortalarını yapmamakta ya da ilave teminatlar istemekte özgürdürler.

Sigorta kapsamında olan inşaat şirketleri sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, sigorta şirketi Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı' na  bildirerek poliçeyi sonlandırabilmektedir. Sigorta şirketleri proje denetimini yaparak alıcıların mağdur olmamasını sağlamaktadır. 

Sigorta şirketi inşaat firmasının projeyi tamamlamaması üzerine yarım kalan inşaatı harhangi bir müteaahitle anlaşıp tamamlatarak alıcılara dairelerini 24 ayda teslim edebilmektedir. Sigorta şirketinin alıcılara konutlarını teslim etmesi ya da paralarını yasal faizi ile ödemesi kendi takdirlerindedir. 

Sigorta şirketlerinin poliçe kapsamı dışında tuttuğu durumları ise şöyle sıralamak mümkündür;

- İnşaat firması iflas etmeden projeyi 36 ay içinde bitirip teslim edememesi durumunda,

- Projede kapsamında olan fakat konut olarak kullanılmayacak olan alanlar poliçe kapsamı dışındadır.

- Projenin deprem, sel, su baskını, dolu, toprak kayması ve yıldırım gibi doğal afetler sebebiyle bitirilememesi durumunda,

- Konut satış sözleşmelerinin kurallara aykırı yapılması  ve noter de yapılmaması durumunda,

- Projenin arazisi kat karşılığı alınmış ise hak sahiplerinin menfaatleri poliçe kapsamında değildir.

- Nükleer tehlike ve kirlenmeden meydana gelebilecek zararlar,

- Savaş hali, isyan, ayaklanma, ihtilal ve ya müdahale sırasında projeye gelebilecek zararlar,

- İnşaat Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması durumunda,

- İnşaat şirketinin projeye aykırı hareket etmesi ve ya herhangi bir Kamu Kurumundan projenin durdurulması ile ilgili Karar verilmesi halinde,

- Terör ve terör eylemlerine karşı yapılan müdahale sonucu meydana gelebilecek zararlar poliçe kapsamı dışındadır.

Sigorta poliçe teminatı bitmeden projenin tamamlanarak dairelerin sahiplerine teslim edilmesi ile birlikte herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadan sigorta poliçesi de sona ermektedir.  

Herhangi bir anlaşamamazlık durumunda sigorta şirketine ve ya acentesine açılacak davaya, söz konusu taşınmazın bulunduğu Bölge Ticaret Mahkemesi bakmaktadır. 

"Bina tamamlama sigortası nedir?" Yorumlar

"Bina tamamlama sigortası nedir?" Benzer Haberler


Tarihi Yarımada'da Bina Yenileme Yetkisi Belediyeye Verildi!

Tarihi Yarımada'da Bina Yenileme Yetkisi Belediyeye Verildi!

Tarihi Yarımada'da, kentsel dönüşüm ve restorasyon işlemleri yapılırken bundan sonra Koruma Kurulu'ndan onay gerekmeyecek.. Bina tamamlama sigortası nedir?

Trabzon Tabakhane'de 533 Adet Bina Yıkıldı!

Trabzon Tabakhane'de 533 Adet Bina Yıkıldı!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tabakhane kentsel dönüşüm bölgesinde kamulaştırılmış binaların yıkım işlemlerine devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım çalışmaları son hız devam ederken, gün içerisinde Hacıkasım bölgesi ve çevresi yıkım işlemine devam etti.

23 Şehre Bina Yapım Desteği Geldi!

23 Şehre Bina Yapım Desteği Geldi!

Bina tamamlama sigortası nedir?. Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına yönelik ilgili konu hakkında karar, bugünkü Resmi Gazete yayımlandı. Karar, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan 23 şehri çerçevesine alıyor.

Tekirdağ'da 373 Riskli Bina Yıkıldı!

Tekirdağ'da 373 Riskli Bina Yıkıldı!

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülmekte olan Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2016 yılının sonuna kadar Tekridağ üzerinde yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.. Bina tamamlama sigortası nedir?

Bina kat yüksekliği nasıl hesaplanır?

Bina kat yüksekliği nasıl hesaplanır?

Bina kat yüksekliği belediyelerin imar planları esasına uygun verilir.

Bina tamamlama sigortası nedir?

Bina tamamlama sigortası nedir?

İnşaat firmaları Belediye' den ruhsatı almadan önce topraktan herhangi bir sigorta şirketinden bina tamamlama sigortasını yaptırmak zorundadır. Bina tamamlama sigortası olmayan pojede daire satışı yapılamaz.. Bina tamamlama sigortası nedir?