Apartman Risk Analizi Nedir?

truck

Kanuna göre işyerinde çalışan sayısı önemli olmayıp çalışan sayısının tek kişi olması halinde bile risk analizi yapılması zorunlu olan bir uygulamadır. İşveren sayılan kat malikleri işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Apartmanda çalışan bahçıvan, kapıcı ya da güvenlik görevlisi gibi iş kollarının sağlık, güvenlik ve geliştirme amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' na göre risk analizi yapılması gerekmektedir.

Kanuna göre işyerinde çalışan sayısı önemli olmayıp çalışan sayısının tek kişi olması halinde bile risk analizi yapılması zorunlu olan bir uygulamadır.

Risk analizi ile işyerinde oluşabilecek tehlikeler belirlenir ve riske dönüştüren faktörler kontrol altına alınarak derecelendirilir. Kat malikleri aynı zamanda işveren sayıldığından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işçi çalıştıran binaların 1 Ocak 2013 itibari ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu bir uygulamadır.

İşveren sayılan kat malikleri işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar. 

Apartmanda yapılması zorunlu olan risk analizinin aşamaları şunlardır;

- Tehlikelerin belirlenmesi,

- Risklerin değerlendirilmesi,

- Kontrol önlemlerinin uygulanması,

- Denetim, izleme ve gözden geçirmedir. 

Risk Analizi Kimler Tarafından Yapılır?                  

İşyerleri için zorunlu olan risk analizi, Kamu Kurumu ve özel sektörde dahil bütün işyerlerine yapılır.

Bazı faaliyet kolları ve kişiler risk analizinden muaf olmaktadırlar. Risk analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre işveren tarafından belirlenen bir ekip tarafından yapılmaktadır.

İşverenin gerek gördüğü takdirde kurduğu bu ekibe ilave olarak dışarıdan kuruluş ya da şahıslardan da yardım talep edebilmektedir.  

Bu ekipte yer alacak işyerinden kişiler;

- İşveren ve ya varsa işverenin vekili, 

- İşyerinde sağlık ve güvenlikten mesul olan iş güvenliği uzmanları ve işyeri doktorları, 

- İşyerinde ki çalışanların temsilcileri, 

- İşyerinde çalışan destek elemanları, 

- İşyerinde ki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen çalışanlar, 

- Mevcut ve ya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar vardır.

Apartmanda Risk Analizi Yaptırmama Cezası Ne Kadar?

Apartman yönetimi risk analizi yapmadığı takdirde 3.234 TL idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Risk analizi yaptırmayarak aykırılığa devam edilmesi halinde ise her ay için 4.851 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Risklerin belirlenmesi için kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yapmayan işverenler ya da apartman yönetimine ise 1.617 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 

Apartman Risk Analizi Örneği 2017 

Apartman risk analizinde yer alması gereken bilgiler şunlardır; 


1. İş Yeri Unvanı, 

2. İşyerinin Açık Adresi, 

3. İşverenin Adı, 

4. Risk  Analizini yapan Personelin Adı ve Soyadı Bilgileri, 

5. Risk Analizinin Yapıldığı Tarih, 

6. Risk Analizinin Geçerlilik Tarihi, 

7. Risk Analizinin Yapıldığı Bölümler, 

8. Risk Analizi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları, 

8. a) Çalışma ortamı bilgileri, 
8. b) İşyeri bina ve eklenti bilgileri, 
8. c) İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri, 
8. d) Üretim ve Süreç Teknikleri, 
8. e) İş için kullanılan tüm Ekipmanlar, 
8. f) İş için kullanılan maddeler, 
8. g) Artık ve atıklarla İlgili İşlemler, 
8. h)  Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı, 
8. ı)  Görev, Yetki ve Sorumluluklar, 
8. i)  Çalışanların ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri, 
8. j) İşçilerin Varsa Meslek hastalığı kayıtları, 
8. k) İşçilerin Varsa İş Kazası Kayıtları, 
8. l) İşyerinin Acil Durum Planının Olup Olmadığı, 

9. Risk Analizinde Belirlenen Tehlike Kaynakları ve Riskler , bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği, 

10. Risk Analizinde Kullanılan Yöntem, 

11. Tespit Edilen Riskler Var ise Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları, 

12. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi belirlenmesi dir.

"Apartman Risk Analizi Nedir?" Yorumlar

"Apartman Risk Analizi Nedir?" Benzer Haberler


Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Bilindiği üzere ülkemizde yer alan çok katlı binalarda apartman yöneticisi bulunması zorunludur. Bina içerisinde sekiz ve sekizden fazla kat olması halinde apartman yönetim kurulunun bulunması kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yönetimi için yapılması gereken bir kısım hususlar vardır. Ayrıntılar haberimizde…. Apartman Risk Analizi Nedir?

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Ülkemizin her yerinde çok katlı olan binalarda yönetici bulunması zorunludur. Yani sekiz ve sekizden fazla kat bulunan binalarda apartman yönetici bulunması kat mülkiyeti kanununun hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yöneticisi kat malikler tarafından seçilemez ise bölgedeki sulh mahkemeleri apartman yöneticisi tayin edebilirler. Peki, apartman yöneticiliği feshedilebilir mi? Ayrıntılar haberimizde…

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Risk Analizi Nedir?. Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz katlı ya da sekiz kattan daha çok olan binalar için apartman yöneticisi veya apartman yönetim kurulunun bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda apartman yönetiminin altığı kararlara ve uygulamada olan kanunun hükümlerine ters bir davranış içerisinde olan herhangi bir kat maliki hakkında bölgede bağlı olunan sulh mahkemesine dava açılabilir. Ayrıntılar haberimizde…. Apartman Risk Analizi Nedir?

Apartman Yönetmeliği 2017

Apartman Yönetmeliği 2017

Pek çok kiracının ve ev sahibinin bilgisinin olmaması ve yeni yıl ile değişiklilerin olup olmadığı konusunun merak edilmesin üzerine, 2017 yılı içerisinde geçerli olacak olan Apartman Yönetmeliği hakkındaki bütün bilgileri ayrıntıları ile haberimizde topladık. Apartman Yönetmeliğinin tamamına haberimizin altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz…

Müstakil ev mi apartman dairesi mi?

Müstakil ev mi apartman dairesi mi?

Müstakil ev mi? Yoksa apartman dairesi mi? bu konuda tereddütte düşmüş olabilirsiniz. En uygun koşullar ve yerler nelerdir?. Apartman Risk Analizi Nedir?

Apartman Dairesi mi Müstakil Ev mi

Apartman Dairesi mi Müstakil Ev mi

Oturduğunuz ev çok fazla sorun çıkarmasın, güvenlikli olsun, ısınma problemi yaşamayım, çocuklar için park alanı olsun gibi birçok detayı site içerisinde yer alan bir dairede bulmanız mümkün olacaktır. Ancak doğayla iç içe olmayı, bağ bahçe işleriyle uğraşmayı seven biriyseniz müstakil ev sizin için uygun olabilir.

Apartman Aidatı Nasıl Belirleniyor?

Apartman Aidatı Nasıl Belirleniyor?

Kent yaşamında müstakil bir hayat sürmek iyice zorlaştı. Sitelerin, apartmanların, toplu konutların sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Birlikte yaşamak zor olsa da bina sakinleri daha güvenli ve huzurlu bir hayat sürmektedir. Ancak apartman yaşamının da bir bedeli vardır. Bu bedel de aidatlardır. Peki, apartman aidatı nasıl belirlenmektedir?