Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur?
Editör: Zeynep Kaya Emlak Rehberi 5 Ekim 2016
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (İlk Oyu Sen Ver)
Loading...

Aile malları ortaklığı, aile şirketi olarak nitelendirilmektedir. Bu otaklıkta hısımların teredeki paylarının tümünü ya da bir bölümünü bırakması, ya da ortaya başka mallar koyarak iştirak halinde mülkiyet biçiminde aralarında ortaklık oluşturmasıdır. Aile malları ortaklığının kaynağı Miras Hukuku’ndan gelmektedir. Bu hukuk, özellikle tarımsal taşınmazların miras yoluyla parçalanmasından dolayı meydana gelen ekonomik sakıncaları önlemeyi amaçlamaktadır. Aile malları ortaklığı nasıl kurulur denildiğinde mirasçılık olmadan da hısımlar arasında otaklığın kurulabildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

Aile malları ortaklığı için ayrılan mallar taşınır ya da taşınmaz olabilmektedir. Ortaklığı meydana getiren hısımların tamamının ortaklığa mal koymuş olmaları şartı bulunmamaktadır. Peki, aile malları ortaklığı nasıl kurulur? Aile malları ortaklığı sadece resmi senetle kurulabilmektedir. Resmi senette ortaklığı kurma iradesi, ortakların kim olduğu, ortaklığa hangi malların konduğu, varsa özel anlaşmaların durumu, ortaklığın elbirliğiyle mi, temettü payı biçiminde mi işletileceği, belirli süreli mi, yoksa sınırsız sürelimi olduğu gibi konulara yer verilmektedir.

Resmi senette aksi belirtilmediyse ortaklığın elbirliği ile işletileceği kabul edilmektedir. Elbirliği ile işletme yapıldığında idare ve işletme ortakların tamamının katılımları ile yürütülmektedir. Temettü payı ile yönetim ve işletme, tüm ortaklarının katılmaları ile yürütülmektedir. İştirak halinde mülkiyet söz konusu olduğunda ortaklardan hiçbirihih tek başına kendi payı üzerinde tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Tasarruf işlemleri sadece ortakların tamamının oybirliğiyle yapılabilmektedir. Ortaklık borçlarından ortaklar zincirleme sorumludur.

Aile malları ortaklığının süresi belirliyse ortaklar, ortaklığın bitim tarihinden altı ay önce yazılı ihbar ile ortaklıkla ilgilerini kesebilmektedir. Medeni Kanun’a gör bunun dışında tüm ortakların onayı varsa, ortaklığın devamı için belirli süre sona ermiş ve uzatılmamışsa, ortaklardan birinin payı icra yoluyla haczedilerek satılmışsa, ortaklardan biri iflas etmişse, ortaklardan birinin haklı nedenlere dayanan isteğiyle, temettü payı koşuluyla ortaklığı işletmeyi üzerine alan ortak, malları gereği gibi işletmemiş ya da öbür ortaklara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemişse aile malları ortaklığı sona ermektedir.

Aile malları ortaklığı nasıl kurulur denildiğinde de sözleşme ile kurulur denilebilmektedir. Sözleşmenin resmi şekilde yapılması ve bütün ortakların ya da temsilcilerinin imzaları bulunmalıdır. Aile malları ortaklığı, tarımsal işletme ile ilgili olabilmektedir. Bu durumda ortaklık. yetiştiği yere göre olağan hasat mevsiminin sonu için geçerli olmaktadır. Aile malları ortaklığı elbirliği ile olduğunda, ortakları ekonomik faaliyette bulunmak üzere birleştirir. Aksi bir yönde karar yoksa her bir ortak eşit hakka sahiptir.

Aile malları ortaklığı nasıl kurulur diye araştırma yapılırken yönetim ve temsil olduğunda ortaklardan her birinin olağan yönetim işlerini diğer ortakların katılmasına gerek duymadan yapabildiği ortaya çıkmaktadır. Bu sistemde ortaklar, içlerinden birini yönetici olarak atayabilmektedir.

Yönetici, ortaklığı yönetmekte ve ilgili işlemlerde ortaklığı temsil etmektedir. Ortaklar, ortaklığa giren malların elbirliği halinde sahibidir. Ortaklar, ortaklığın tüm borçlarından müteselsil olarak sorumludur. Ortakların, ortaklık dışında bıraktıkları malların tamamı ile aksi kararlaştırılmadıkça ortaklık süresince miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla edindikleri mallar, kişisel mal olarak değerlendirilmektedir. Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

İlginizi çekebilir

İnşaat Kiremit 2018 Fiyatları

İnşaat Kiremit 2018 Fiyatları

Tema Tasarım | Osgaka.com