7 Maddede Kat Mülkiyeti Şartları ve Kat Mülkiyeti İstenen Belgeler

7 Maddede Kat Mülkiyeti Şartları ve Kat Mülkiyeti İstenen Belgeler

Yeni inşa edilen yapıların inşaat aşamaları oldukça meşakkatli işler olduğu gibi inşaatın tamamlanması ile bütün işler bitmiyor. İnşaat aşaması tamamlandıktan sonra yapılması gereken bazı resmi işlemler bulunmaktadır. Bu Emlakta Haber özel haberinde ise sizler için kat mülkiyeti konusuna açıklık getiriyoruz…

Bir yapının inşaat aşamasının sona ermesi ile birlikte iskân belgesi alınmaktadır. Yapı için iskân belgesinin alınmasından sonra ise kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yapmak gerekmektedir. Haberimize konu olan kat mülkiyeti kurulmasının zorunlu tutulması ile birlikte ilgili kat mülkiyetinin tesis edilmemesi durumunda da cezai işlemler uygulanabiliyor. Şimdi gelin kat mülkiyetinin tanımına bakalım.

1 - ) Kat Mülkiyeti Nedir?

1966 yılı içerisinde yürürlüğe alınan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu içerisinde yer alan 1. Madde gereğince kat mülkiyeti şu şekilde açıklanmıştır. İnşaat çalışması tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen ve depo gibi bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı olmak üzere ve başlı başına kullanıma uygun olan alanları üzerinde, ilgili mülkiyetin hak sahibi ya da ortak paydaşları tarafınca bu kanun hükmüne göre bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir şeklinde kanun kapsamında kat mülkiyeti açıklanmıştır.

Kanun kapsamında yer alan açıklamasından bahsettiğimiz kat mülkiyetini daha anlaşılır bir şekilde açıklamak gerekirse inşa aşaması sonlanan bir yapının sahibi ya da ortak paydaşları tarafınca ilgili binanın bağımsız bölümleri üzerinde mülkiyet hakkı bulunabilmesidir. Yani inşaatı tamamlanan ve iskân belgesi alınan binadaki kat malikleri kendi dairelerinin mülkiyet tapularını kendi üzerlerine geçirebilir.

2 - ) Kat Mülkiyeti Şartları Nedir?

Kamu alanında gerçekleştirilen bütün resmi işlemlerde olduğu gibi kat mülkiyeti kurulması için de bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Kat mülkiyeti alınabilmesi için ilk olarak ilgili yapının inşaat çalışmalarının tamamlanarak iskân belgesine sahip olunması gerekmektedir. İskân belgesine sahip olan yapılar için kat mülkiyeti alınması amacı ile ilgili taşınmazın birden fazla mal sahibi var ise onların da imzasının yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile kat mülkiyeti için başvuru yapılmaktadır.

İnşaat aşaması sona eren ve iskân belgesine sahip olan binalar için kat mülkiyetinde aranan diğer şartlara ek olarak bina içerisinde yer alan bölümlerin bağımsız olması gerekmektedir.

Diğer yandan ise ana yapının kâgir yapı yani yığma taştan yapılmış olması gerekirken son olarak ise kat mülkiyeti alınmak istenen yapının türünün kat mülkiyetine çevrilmesi yani ana yapının ilk etapta kat mülkiyetine çevrilmesi gerektiğidir.

3 - ) Kat Mülkiyeti İçin Gerekli Belgeler

Kat mülkiyeti alınması için aranan şartları üst kısımda sıraladık. Kat mülkiyeti alınması için mal sahiplerinin imzasının yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile ilgili mercilere başvuru yapmak gerekmektedir. Ancak bu başvuru esnasında ibraz etmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. İnşaat aşamasının tamamlanması ve iskân belgesinin alınmasının ardından birazdan bahsedeceğimiz belgeleri temin etmeniz gerekmektedir.

  • Yapı yönetim planı
  • Yapı inşaat projesi
  • Yapı vaziyet planı
  • Yapı kullanım izni ( İskân Belgesi )
  • Kat maliklerine ait T. C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı ve vesikalık fotoğraf
  • Yapının bünyesinde yer alan bağımsız bölümlerin kat, daire, arsa payı ve sıra numarası gibi temel özelliklerini belirleyen liste

4 - ) Kat Mülkiyeti ile Kat İrtifakı Arasındaki Fark

İlk olarak kat mülkiyetine değinecek olursak kat mülkiyeti inşaat aşaması sona ermiş ve iskân belgesine sahip olan binalar için verilmekte olan bir mülkiyet tapusudur. Kat irtifakı durumunda ise inşaatı henüz devam etmekte olan yapılar için verilen bir tür mülkiyet tapusudur.

Kat irtifakı kurulu olan yapıların kat mülkiyetine geçiş yapması zorunlu tutulmuştur. İnşaat çalışmaları proje ve ekleri doğrultusunda tamamlanarak iskân belgesi alınmış ise artık o yapı için kat mülkiyeti alınması gerekmektedir. Yani kat irtifakı henüz inşaatı devam eden ve oturma iznine sahip olmayan yapılar için verilen bir tapu türüdür.

5 - ) Kat Mülkiyetine Geçince Emlak Vergisi Artar mı?

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yapıldığı takdirde ödenmekte olan emlak vergisinde bir artış olur mu sorusu pek çok kişinin aklına geliyor. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığı zaman doğal olarak emlak vergisi tutarında da bir artış olacaktır. Bunun sebebi ise kat irtifakındayken sadece arsa üzerindeki hisseniz için emlak vergisi ödediğiniz için kat mülkiyetine geçince bu durum değişerek artık kendi adınıza tescilli olan konut için emlak vergisi ödemek zorunda kalırsınız.

Bahsi geçmekte olan emlak vergisindeki artış hissedilir türden bir artış olacaktır. Arsalar için alınan emlak vergisi ile konutlar için alınan emlak vergisi oranları farklı olduğu için bu rakam ilk etapta size yüksek gelebilir.

6 - ) Kat Mülkiyetine Geçiş Masrafları 2018

Kat irtifakı kurulu olan bir yapıyı kat mülkiyetine geçirme işlemini gerçekleştirirken bazı harç ödemeleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kat mülkiyeti masrafları, ilgili yapının yer aldığı il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bunun temel sebebi ise büyükşehir belediyelerinde alınan ücretlerin daha yüksek oranda olmasıdır.

Değişkenlik göstermekte olan kat mülkiyetine geçiş masraflarının yanı sıra bir örnek vermiş olmak için İstanbul sınırları içerisinde yer alan bir yapı için kat mülkiyetine geçiş masraflarına bakacak olursak ortalama olarak 5 bin TL ila 6 bin TL arasında bir geçiş masrafı ile karşılaşıyoruz. Tabi bu kat mülkiyetine geçiş masrafları ilden ile ve ilçelere göre değişkenlik gösterebiliyor.

7 - ) Kat Mülkiyeti Almayana Ceza

Kat mülkiyeti kurulması ile birlikte ilgili dairenin resmi sahibinin siz olduğunuz kesinlik kazanarak mülkiyetinizi kaybetme ihtimaliniz ortadan kalkıyor. İnşaat aşaması sona eren ve iskân belgesine sahip olan tüm yapılar için kat irtifakı kurulması zorunlu tutulmuştur.

Satın almış olduğunuz konutun satın alım işleminin ardından 1 yıl ila 2 yıl süre içerisinde kat mülkiyetine geçişinin yapılması zorunludur. Ancak siz bu size tanınan süreç içerisinde kat mülkiyetine geçiş işlemini gerçekleştirmezseniz 1000 TL civarında bir para cezası uygulanacaktır.

Nadiren de olsa henüz inşaat aşaması devam etmekte olan yani henüz kat mülkiyetine geçirilmeyen yapı üzerindeki daireniz, kat irtifakı kurulu iken bina içerisinde yer alan başka bir kat malikinin üzerinde tescillenmiş olabiliyor. Kat mülkiyetine geçiş esnasında görülebilen bu gibi hatalar neticesinde bu soruna son vermek amacı ile mal değişimi işleminin gerçekleşmesi gerekirken bu işlemin gerçekleşmesi için de bir harç bedeli ödemeniz gerekmektedir.

Etiketler : Emlak Rehberi   Tapuda Kat Mülkiyeti Nedir   kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi   kat mülkiyeti alma aşaması   kat mülkiyeti tapusu nedir   kat mülkiyeti almak için gerekli evraklar   Kat mülkiyeti için neler gerekli   Kat mülkiyeti için nereye başvurulur