2018 Haciz Masrafları Ne Kadar?

truck

2017 yılı içerisinde uygulanacak olan 2017 haciz masrafları nelerdir? belli oldu. Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle açıklanan haciz masrafları ne kadar?

Haciz işlemi, yapılmış olan başvurunun hemen sonrasında icra takibinin kesinleşmesinin hemen ardından borcunu ödememekte ısrar eden borçlunun taşınır ya da taşınmaz malları için idari ve adli makamlar tarafından el konulması demektir.

Bu kapsam içerisinde haciz işleminin başlaması için, haciz işlemini başlatacak olan alacaklıunın icra müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Bu aşamada belirli masraflar oluşmaktadır.

2017 yılı içerisinde uygulanacak olan 2017 haciz masrafları nelerdir? belli oldu. Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle açıklanan haciz masrafları ne kadar?

Başvurma Harcı 2017

Dilekçe ya da tutanakal dava açma yada davaya müdahale ve tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile iligili talep üzerinde

  • 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde        14,50
  • 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde        31,40

İcra ve iflas işlemleri üzerinde müracaat yapan kişi tarafından 2017 yılı içerisinde tahsil edilecek olan bedeller belirlendi. 2017 yılı ödeme tarifesine göz gezdirildiğinde, 2016 yılı içerisinde 29.20 TL olan icraya başvuru harcı 2017 yılı içerisinde toplamda 31.40 TL'ye yükselişini gerçekleştirmiştir.

Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden ise;     

  • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan yüzde 4,55
  • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan yüzde 9,10
  • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan yüzde 11,38

Neler Haczedilebilir? Neler Haczedilemez?

İcra ve İflas kanunu çerçevesi içerisinde icraya alınmış olan borcu bulunan şahısın yaşamış olduğu aile fertlerinin zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu hiçbir nesne haczedilemez.

Kanunen borçlu ve aile bireyleri için eşyaların çok gerekli olup olmadığı araştırma sonrasında tespit işlemini gerçekleştiriliyor. Önemli olan koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinası, fırın, halı vb. gibi hiçbir eşya haczedilemez. Fakat bu eşyalardan çift halinde bulunuyorsa direkt olarak 2. eşyanız haczedilir.

Fiyatı çok yüksek olan nakite çevirme işlemi kolay bulunan, alıcısı çok olan, LCD televziyon, kurutma makinesi tarzında eşyalarda haczedilebilmektedir.

"2018 Haciz Masrafları Ne Kadar?" Yorumlar

"2018 Haciz Masrafları Ne Kadar?" Benzer Haberler


2018 Haciz Masrafları Ne Kadar?

2018 Haciz Masrafları Ne Kadar?

2017 yılı içerisinde uygulanacak olan 2017 haciz masrafları nelerdir? belli oldu. Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle açıklanan haciz masrafları ne kadar?. 2018 Haciz Masrafları Ne Kadar?

Gayrimenkule Yapılan Haciz İşlemlerine Sınırlandırma Getiriliyor!

Gayrimenkule Yapılan Haciz İşlemlerine Sınırlandırma Getiriliyor!

Zamanında ödemesi yapılmayan borçlar sebebiyle alacaklıların yasal yollara başvuruda bulunup haciz işlemi başlatmasına sınır getiriliyor. Borçlu bireyin konutu, ancak evin değeri çok fazlaysa, yeni bir ev alabilecek kadar borçluya bırakılarak haciz edilecek.