10 Maddede İmar Affından Nasıl Yararlanılır?

10 Maddede İmar Affından Nasıl Yararlanılır?

Son günlerin en çok tartışılan konuları arasında açıklanan İmar Barışı oluyor. Bu sözü edilen İmar Barışı uygulaması İmar Affı yerine mi geçiyor. Bu sözü edilen İmar Barışı Uygulamasından kimler nasıl faydalanabilecek şeklinde pek çok soru geliyor. İşte maddeler halinde İmar Affı…

Bugün hazırladığımız haberimize konu olan İmar Affı hakkında merak edilen tüm konuları maddeler halinde sıralıyoruz. İlk olarak isterseniz imar affı nedir sorusunun cevabına bakalım.

1 - ) İmar Affı Nedir?

Haberimize konu olan İmar Affı 2981 sayılı İmar Yasası kapsamında imar ve gecekondu alanında uygulanmakta olan yasal düzenlemenin maddelerini dikkate almadan inşa edilen ya da henüz inşa aşamasında olan tüm mesken türevi yapılar üzerine uygulanacak olan işlemler hakkındaki düzenlemeler ile hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarına bazı çözümler getiren uygulama İmar Affı olarak tanımlanabilir.

2 - ) İmar Affı Kanunu Kaldırıldı mı?

Haberimize konu olan İmar Affı durumu kanun kapsamında 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamasına bir noktada yasal ve genel anlamda destek sağlaması amacı ile çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yani Kentsel Dönüşüm kanunu ile birlikte yürürlülük durumuna son verildi.

3 - ) İmar Affı Kanunu 2018’e Kadar Uzatıldı!

Geride bırakmış olduğumuz yıllar içerisinde yürürlüğe koyulan kanunlar ile birlikte çeşitli sebeplerden ötürü 31 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlülüğüne son verilmesi beklenen İmar Affı uygulamasının süresi, önceden belirlenmiş olan süreç içerisinde gerekli işlemleri yerine getiremeyen ve tapu tescil sahibi olamayan kişilerin beyan ettiği talepler neticesinde üç yıllık bir süre daha uzatılma yoluna gidilerek söz konusu olan İmar Affı Kanununun geçerlilik süresi 31 Mayıs 2018 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecektir.

4 - ) İmar Affı Kanunundan Kimler Faydalanabilir?

Söz konusu olan İmar Affı Kanunu kapsamındaki uygulamadan, tümü ya da kısmi bir bölümü kaçak olarak görülen yapılar ve kullanım izni sahibi olmayan tüm taşınmaz mülkiyetler bu İmar Affı Kanunu kapsamındaki uygulamadan faydalanabilecektir. Sözü geçen İmar Affı uygulaması kapsamında bazı farklılıkların meydana gelebilmesi durumuna karşın kanun kapsamında yarar sağlayabilecek ya da yarar sağlayamayacak kişiler özellikle detaylı bir şekilde beyan edilmiştir.

5 - ) Konuma Göre İmar Affından Yararlanacak Yapılar!

Haberimizin ana konusu olan İmar Affı uygulamasından fayda sağlayabilecek yapılar belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan yapılar olup, 6785 sayılı kanun uyarında tespit edilen Ek 8 ile 8’inci maddeler uyarınca düzenlenen yönetmeliğin 103. Maddesi kapsamında yer alan yapılar ve B bendi ile saptanmış olan alanların haricinde kalan sanayi, depo, turistik ve tarımsal yapılar şeklinde sıralayabiliriz.

6 - ) Anlaşma Talep Eden Yapılar da İmar Affından Yararlanabilecek mi?

Geçmiş dönemde imar affı yasası kapsamında yer alan 16’ncı bendi uyarınca hakkında herhangi bir anlaşma sağlanmış olan yapılar imar affı kanunu uygulamasından 31 Mayıs 2018 tarihine kadar fayda sağlayabilecektir.

7 - ) İmar Affı Kanunundan Tüm Yapılar Faydalanamayacak!

31 Mayıs 2018 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak olan İmar Affı uygulamasından imar planı üzerinde farklı gayeler için ayrılmış olan, sınaî kuruluşların tehlikeli madde depoları için ayrılmış olan alanlarında bu sözü geçen depolar haricindeki ruhsat sahibi olmayan yapılar imar affı kanunu kapsamına girmeyecek yapılar arasında yer almaktadır.

8 - ) Askeri Bölgeler İçin İmar Affı Yok!

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince uygulanan yapı yasağı uygulanan ya da Milli Savunma Bakanlığı tarafınca kullanım altında olan askeri bölgeler ve Havacılık Kanunu ile saptanmış olan bölgeler üzerinde inşa edilmiş olan yapı ruhsatı olmayan binalar uygulamada olan İmar Affı Kanunundan fayda sağlayamayacaktır.

9 - ) Çanakkale Boğazı İmar Affı Tarihi!

Ülkemizin en değerli yerlerinden biri olan Çanakkale Boğazı bölgesinde 1983 yılı itibari ile inşa edilen yapılar, uygulaması henüz devam etmekte olan İmar Affı Kanunundan fayda sağlayamayacak alanlar arasında yer alıyor.

10 - ) Kamusal Alanlara Koruma!

Kara yolları kamulaştırma alanları içerisine on metrelik sınır mesafeden daha yakın olan mesken harici yapı inşa eden kişiler, içme ve kullanma suyu hizmeti alabilmek için kullanılabilecek alanlar içerisinde yer alan yapılar, turizm alan sınırları içerisinde ruhsat olmaksızın inşaat çalışması yürüten ve tamamlanan yapılar uygulanmakta olan imar affı kanunundan fayda sağlayamayacak yapılar arasında yer almaktadır.

Etiketler : Güncel