10 Yıllık Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

10 Yıllık Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

Kiracı ile mal sahibi arasındaki kira sözleşmesi ile başlamaktadır. Bu sözleşme de Borçlar Konunu kapsamında değerlendirilmekte ve feshedilebilmektedir. Peki, 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır?

Kiracı ile mal sahibi arasındaki kira sözleşmesi ile başlamaktadır. Bu sözleşme de Borçlar Konunu kapsamında değerlendirilmekte ve feshedilebilmektedir. Peki, 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır?

Genellikle kira sözleşmesi kapsamında kiracılar, sözleşme bitmeden en öz 15 gün önce bildirimde bulunulmadığında, bir yıl daha oturum hakkına sahip olmaktadır. Mal sahibi ya da kiraya veren, sözleşmenin bittiğini gerekçe göstererek kira sözleşmesini sonlandıramamaktadır. Peki, 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır? 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren bir yasa ile 10 yıllık kiracıların gerekçe gösterilmeden tahliye edilmesini sağlamaktadır.

Peki, 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır? Kira sözleşmesi 10 yılı dolduran kiracı, bu süreyi takip eden her yılın bitiminden en az üç ay önce bildirmek şartıyla, neden gösterilmesine gerek kalmadan çıkarılabilmektedir. Süresi belli olmayan kira sözleşmelerinde kiracının istediği an, kiraya verenin ise kira başlangıcından 10 yıl geçmesinin ardından fesih bildirimi yaparak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır. Fesih hakkı kullanılabildiğinde kiraya verenin ya da kiracının sözleşmeyi sona erdirme imkanı vardır.

10 yıllık kiracının tahliye edilmesinin yolunu açan yasada, konut ve işyeri kiralamalarında kiracının, süreli sözleşmelerde sürenin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunulmadığında, sözleşmenin bir yıl daha uzatılmış sayılacağı vurgulanmaktadır. Kiraya verenin, sözleşme süresinin bitmesini bahane ederek sözleşmeyi sona erdirememektedir.

10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır sorusunun yanı sıra kiracının tahliye kararına itiraz edip edemeyeceği sorusunun da sorulması gereklidir. 10 yıllık kiracısını tahliye etmek isteyen mal sahibinin, uzama yılı bitmeden üç ay önce yazılı olarak bildirimde bulunması gereklidir. Yazılı bildirimle ihtar çekilen kiracının itiraz etme hakkı da bulunmamaktadır. İhtarnamenin eline ulaştığı kiracı, 3 ay içinde evi tahliye etmesi gereklidir.

Yasa gereği kiracılar haklı bir neden meydana gelmediği sürece tahliye edilememektedir. Kiracılar da evin kullanımında sorun meydana gelmediği müddetçe de haklı bir gerekçe göstermeden evi tahliye edememektedir. Tarafların karşılıklı anlaşması soncu haklı bir neden gösterilmeksizin kira sözleşmesinin feshi mümkün olmaktadır.

10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır denildiğinde, ilk söylenen e az üç ay öncesinden bildirimde bulunulmasıdır. Bu bildirimin yapılmaması durumunda 10 yıllık kiracının çıkarılması söz konusu olmamaktadır.

Yürürlüğe giren yasada 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır sorusuna net bir cevap verilmektedir. Bu konu ile ilgili yasa maddesinde, konut ve işleri kiralamalarında mülk sahibinin, süresi belli olan kira sözleşmesinin bitiminden 15 gün önce kiracıya bildirimde bulunmadığı durumlarda kira kontrat süresinin aynı sürede uzatılacağı belirtilmektedir. Yasa maddesinde, kiraya veren ya da mülk sahibinin, kira kontratının süresinin sona erdiğini gerekçe göstererek sözleşmeyi sonlandıramayacağı açıkça ifade edilmektedir. 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır denildiğinde, özellikle süresiz kira sözleşmelerinde de kiracının istediği zaman, kiraya verenin ise 10 yılın geçmesi şartıyla genel fesih bildirimi yapılmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirilebileceği ifade edilmektedir.

Etiketler : Emlak Rehberi